14 јуни, 2021

БИДИ ИНФОРМИРАН

Многу се пишува за токсичните материи кои може да се најдат во разни играчки и производи за деца, од пластички играчки до разни аксесоари и украси, ластичиња, гуми за бришење, па дури и прекривки за детските соби. Но, покрај материјалот од кој се направени играчките внимание посветете и на тоа дали на декларацијата е наведен составот, производителот и увозникот.
Најубав подарок за децата се играчките! Но, не е секогаш лесно да се изберат. Интересите и желбите на детето често се менуваат, а нивните „планови“ треба да се вклопат во буџетот што го имаме. И конечно, кога сè ќе испланирате, сфаќате дека играчката што ја одбравте може да биде опасна за вашето дете! Како? Факт е дека, во...
Кадмиумот е токсичен метал кој се апсорбира од тлото и е поврзан со тешкотии во учењето кај учениците. Според американски истражувања децата кај кои е најдени поголема количина на кадмиум во урината имаат три пати поголеми тешкотии во учењето и почесто учествуваат во дополнителна настава. Кадмиумот може да предизвика проблеми во училиште Иако секое...

Побликации